Wat willen we?

Wij willen een samenleving waarin iedereen alleen nog maar duurzame producten koopt, gebruikt en consumeert, zodat we de aarde niet langer uitputten en verbruiken maar respectvol behandelen.

Duurzaamheid bestaat nog teveel bij de gratie van een groep voorlopers: een  immer in omvang beperkte groep bewuste consumenten die bereid is duurzame producten te kopen ondanks de hogere prijs. Ook al zou 30% van de consumenten duurzame producten kopen, dan blijft er toch nog 70% niet-duurzame consumenten over. Wij willen dat de hele samenleving duurzame producten gaat kopen.

Haast is geboden, het is twee voor twaalf

Klimaatverandering, milieuvervuiling, gezondheidsaantasting en de sterke achteruitgang van biodiversiteit en natuur maken maar al te duidelijk dat het twee voor twaalf is. Er moet nu wat gebeuren om de wereld in rap tempo te verduurzamen. Met de tot nu toe genomen maatregelen gaan we het niet redden.

Streven naar betaalbare producten voor iedereen

De bereidheid om milieubewuster te kopen is groot: 74 procent van de Nederlandse consumenten geeft aan dat ze hun koopgedrag deels of volledig willen aanpassen. De hoge prijzen staan dit voornemen vaak in de weg. Duurzame producten betaalbaar maken voor iedereen, is dé oplossing.

Minima compenseren

Door de accijnzen zullen de uitgaven voor consumenten hoger worden. Dit is de consequentie van de keuze voor duurzame producten en een duurzame samenleving. Maar voor de burger is dit goedkoper dan veel belasting betalen om de schade veroorzaakt door niet-duurzame producten te herstellen. Voor de minima moet de overheid het hogere prijspeil  compenseren door, zoals vaker gebeurt, aanpassingen doorvoeren op bestaande fiscale inkomensmaatregelen.

Duurzaam ontwerpen en produceren wordt de norm

Wanneer duurzame producten goedkoper worden dan niet-duurzame producten, stijgt het marktaandeel hiervan  naar 100%. Daarmee wordt duurzaamheid de belangrijkste impuls in het ontwerpproces en de productie van producten. Een fundamentele verandering met als gevolg een duurzamere wereld.

Het kost de overheid niets

Sustainabilism kost de overheid nagenoeg niets. Het enige wat de overheid moet doen is besluiten dat op niet-duurzame producten accijns geheven wordt.

Andere ideeën zijn kwetsbaar of minder effectief

BTW-verlaging van duurzame producten wordt betaald door de overheid. Bij een te groot succes, wordt deze aanpak onbetaalbaar en teruggedraaid. Een kwetsbaar mechanisme. Bovendien is een BTW-verlaging niet genoeg om duurzame producten de goedkoopste te maken en dan blijven de meeste consumenten niet-duurzaam kopen.

True Pricing geeft de werkelijke kostprijs aan van een product: de marktprijs én de externe kosten die gemaakt zouden moeten worden om de schade aan het milieu te compenseren. Echter, wordt het alleen als  aanduiding gebruikt, dan stimuleert het mogelijk bewustwording maar  verandert geen koopgedrag bij de doorsnee consument.

Een veel gehoord voorstel is dat de vervuiler moet betalen. Dit zou kunnen door heffingen voor producenten op bijvoorbeeld CO2-uitstoot. Echter nergens ter wereld zijn overheden bereid gebleken om voldoende hoge heffingen te zetten op niet-duurzame productiefactoren. De terechte zorg is dat de concurrentiepositie van het binnenlandse bedrijfsleven benadeeld wordt ten opzichte van het buitenland, waardoor productie zou verdwijnen naar het buitenland. Dan gaan consumenten geïmporteerde goedkope niet-duurzame producten kopen.