Organisatie en governance

De naam van de stichting is The Sustainabilism Foundation. Het KvK-nummer is 81812957, het RISN-nummer is 862228992 en het bankrekeningnummer NL25 TRIO 0320 1767 03. Het postadres is Fonteinallee 33, 6865 ND Doorwerth. Het e-mailadres is info@sustainabilism.eu en de website is www.sustainabilism.eu.

De stichting heeft de volgende organen:

  • Het bestuur bestaande uit Jan Wieringa (voorzitter) en Henk Tolman (secretaris/penningmeester)
  • De raad van toezicht bestaande uit Geert-Jan van der Burgt (voorzitter), Jan Joost Kessler (secretaris) en Rob Janmaat (lid)

Taken en bevoegdheden van bestuur en raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en staat het bestuur met advies terzijde.

De Erkenning

‘De Erkenning Goede Doelen’ wordt aangevraagd bij het CBF Toezichthouder Goede Doelen. Dit is een keurmerk dat alleen wordt toegekend aan goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Zo kun je ervan uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren.

Beloningsbeleid

The Sustainabilism Foundation is een lobbyorganisatie en lobby is voor 95% arbeid. Het jaarlijks budget wordt dus grotendeels besteed aan lobby-activiteiten. Een ander deel wordt besteed aan het creëren van draagvlak en de werving van donateurs, zodat de financiering van de stichting wordt veilig gesteld.

Beloningsbeleid Raad van Toezicht

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De raad van toezicht kan besluiten aan één of meer van zijn leden vacatiegelden toe te kennen als beloning.

Beloningsbeleid directeur-bestuurders

Bestuur en directie worden gevormd door  Jan Wieringa (directeur-bestuurder) en Henk Tolman (directeur-bestuurder). De directeur-bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. 

Het vermogen

Het vermogen wordt beheerd door de Triodos Bank, omdat wij vertrouwen hebben in het beleggingsbeleid van deze bank, die ook gericht is op duurzaamheid. Wij staan  achter de missie van de bank “om geld te laten werken voor een mooiere samenleving”.