Hoe pakken
we het aan?

Het invoeren van Sustainabilism heeft alleen kans van slagen als er massale steun is voor deze aanpak. Wij lobbyen voor draagvlak in alle lagen van de samenleving, nationaal én internationaal.

Sustainabilism leidt tot een duurzame wereld: wij en velen met ons zijn daarvan overtuigd. Maar om dit ingevoerd te krijgen, is er massale steun nodig.

Op wie richten wij ons?

  • We zoeken draagvlak in de samenleving voor onze aanpak;
  • We benaderen ondernemers om de continuïteit van de vrije markteconomie toe te lichten;
  • We lobbyen bij de overheid zodat Sustainabilism ingevoerd kan worden.

Hoe pakken we dat aan?

  • We organiseren een volkspetitie. Hierin vragen we de regering om beleid te ontwikkelen waarbij duurzame producten door accijnsheffing goedkoper worden dan niet-duurzame producten. Via een breed uitgevoerde campagne roepen we iedereen op deze petitie te tekenen
  • We vragen maatschappelijke organisaties om onze aanpak te steunen. Denk aan milieu- en natuurorganisaties, consumentenverenigingen, werkgevers, werknemers en dierenwelzijns-organisaties. Want alleen samen staan we sterk.
  • We lobbyen bij de Nederlandse regering en de Europese Commissie om Sustainabilism in te  voeren.  
 

Steun is hard nodig

Onze stichting kan alle hulp goed gebruiken. We willen snel een grote impact hebben en daar is veel  geld voor nodig. Draag jij onze ambitie van 100% duurzame producten een warm hart toe? Help ons dan en teken de petitie en/of word donateur. Alleen met jouw hulp kunnen we als stichting de vuist maken die zo hard nodig is om op korte termijn duurzame producten goedkoper te maken. Alvast bedankt voor je bijdrage!